Τ Μ Η Μ Α      Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ

 

Απασχολούμενοι εκπαιδευτικοί :

Ζωμένος Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ17.01

Τηλ. 22650 28146

Fax : 22650 28338

e-mail : misthod@dide.fok.sch.gr

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Ασφαλιστικές Κρατήσεις Ταμείων Δημοσίου

Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Φορολογία μονίμων εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

M O N I M O I      Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

 

 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ετήσια 12 μηνιαίους μισθούς, επίδομα Πάσχα, επίδομα Άδειας και επίδομα Εορτών Χριστουγέννων.

Η τελευταία πλήρης εγκύκλιος είναι ο νόμος 3205/2003.

 

Μισθολόγιο έτους 2009     Μισθολόγιο έτους 2008

Μισθολόγιο έτους 2007     Μισθολόγιο έτους 2006

 

Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο με τον μηνιαίο βασικό μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό, καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δηλαδή για 240 ημέρες.

Οι νεοδιόριστοι λαμβάνουν κλάσμα του επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων (240 ημέρες) ανάλογο της ημερομηνίας διορισμού τους μέσα στον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο.

 

Το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα κάθε έτους και ορίζεται ίσο με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 120 ημέρες

 

Το επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1 η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου (του προηγούμενου) μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 360 ημέρες

Οι νεοδιόριστοι λαμβάνουν κλάσμα του επιδόματος Άδειας (360 ημέρες) ανάλογο της ημερομηνίας διορισμού τους μέσα στον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

 

Όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τα εξής επιδόματα :

 1. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας105 ευρώ (από 1/1/2009)
 2. Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης341,56 ευρώ (από 1/1/2008)
 3. Κίνητρο απόδοσης100 ευρώ

 

Επίσης λαμβάνουν τα επιδόματα (εφόσον τα δικαιούνται) :

 1. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
  • Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος – 75 ευρώ
  • Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος – 45 ευρώ
 2. Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών (το επίδομα αυτό χορηγείται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στις περιοχές αυτές ή βρίσκονται σε θεσμοθετημένες άδειες, υπάλληλοι που έχουν οργανική θέση σε προβληματική περιοχή και αποσπώνται σε άλλη μη προβληματική δεν το δικαιούνται)
  • Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β’ – 40 ευρώ
  • Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ – 50 ευρώ
  • Για προβληματικές και παραμεθόριες – 120 ευρώ
 3. Επίδομα ειδικής απασχόλησης για τα στελέχη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης :
  • Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Δ/νσεων, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης, Δ/ντές Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ – 235 ευρώ
  • Δ/ντές Γυμνασίων – 176 ευρώ
  • Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων – 88 ευρώ
 4. Επίδομα ειδικής αγωγής – 195 ευρώ
 5. Επίδομα πρόσθετης απασχόλησης για υπεύθυνους ΚΠΕ, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής και Αγωγής Υγείας, ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ και ΠΛΗΝΕΤ – 110 ευρώ
 6. Οικογενειακή παροχή (η προσαύξηση λόγω τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους και συνεχίζεται σε περίπτωση φοίτησης του τέκνου σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους το ανώτερο) :
  • Επίδομα γάμου – 35 ευρώ
  • Επίδομα 1ου τέκνου – 18 ευρώ
  • Επίδομα 2ου τέκνου – 18 ευρώ
  • Επίδομα 3ου τέκνου – 47 ευρώ
  • Επίδομα 4ου τέκνου – 47 ευρώ
  • Επίδομα 5ου τέκνου – 73 ευρώ
 7. Επίδομα θέσης ευθύνης :
  • Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Δ/νσεων – 175 ευρώ
  • Προϊστάμενοι Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης – 135 ευρώ
  • Δ/ντές Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ , Δ/ντές ΕΕΕΕΚ– 130 ευρώ
  • Δ/ντές Γυμνασίων – 115 ευρώ
  • Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων – 70 ευρώ

4. 

Αρχή

 

 

Ασφαλιστικές Κρατήσεις Ταμείων Δημοσίου

 

Αποδοχές

Βασικός Μισθός

985,00

 

Επίδομα Σπουδών

45,00

 

Οικογενειακό Επίδομα

71,00

 

Επ. Διδακτ. Προετοιμ.

105,00

 

Επίδομα Ειδ. Αγωγής

195,00

 

Επιδ. Προβλημ. Περιοχ.

40,00

 

Εξωδ. Απασχόλησης

341,56

 

Επίδομα θέσης

130,00

 

Επιδ. Ειδικής απασχ.

235,00

 

Κίνητρο Απόδοσης

100,00

 

Ακαθάριστα

2247,56

 

 

Ασφαλισμένοι ως 31/12/1992

Ασφαλισμένοι από 1/1/1993

Ποσό στο οποίο γίνονται οι κρατήσεις

985,00

2147,56

 

 

Κρατήσεις

Ασφαλισμένοι ως 31/12/1992

Ασφαλισμένοι από 1/1/1993

Υγειονομική Περίθαλψη

(2,55 % του συνόλου των αποδοχών – κίνητρο απόδοσης)

2,55% Χ 2147,56 = 54,76 ευρώ

2,55% Χ 2147,56 = 54,76 ευρώ

ΜΤΠΥ [4% (βασικός μισθός+ επίδομα θέσης +140,80) + 1% (λοιπά επιδόματα + κίνητρο απόδοσης)]

4% Χ (985,00+130,00+140,80) + 1% (45,00+71,00+105,00+195,00+40,00

+341,56+235,00+100,00)=50,23+11,33=

61,56 ευρώ

4% Χ (985,00+130,00+140,80) + 1% (45,00+71,00+105,00+195,00+40,00

+341,56+235,00+100,00)=50,23+11,33=

61,56 ευρώ

ΤΠΔΥ [για τους παλιούς ασφ. 4% Χ βασικός, για τους νέους ασφαλ. 4% Χ (βασικός – κίνητρο απόδοσης)]

4% Χ 985,00 = 39,40 ευρώ

4% Χ 2147,56 = 85,90 ευρώ

ΤΕΑΔΥ

Εργοδότη (για τους παλιούς ασφ. 3% Χ βασικός, για τους νέους ασφαλ. 3% Χ (βασικός – κίνητρο απόδοσης)

3% Χ 985,00=29,55 ευρώ

3% Χ 2147,56 = 64,43 ευρώ

 

Ασφαλισμένου [για τους παλιούς ασφ. (3% Χ βασικός + 2% Χ σύνολο-κίνητρο απόδοσης –βασικός), για τους νέους ασφαλ. 3% Χ (βασικός – κίνητρο απόδοσης)]

3% Χ 985,00 + 2% Χ (2247,56-100,00-985,00) = 29,55 + 23,25 = 52,80 ευρώ

3% Χ 2147,56 = 64,43 ευρώ

Σύνταξη [για τους παλιούς 6,67% (βασικός μισθός+ επίδομα θέσης +140,80), για τους νέους 6,67% (σύνολο αποδοχών - κίνητρο απόδοσης+140,80)]

6,67% Χ (985,00+130,00+140,80) = 83,76 ευρώ

6,67% Χ (2247,56-100,00+140,80)= 152,63 ευρώ

ΤΕΑΔΥ νεοδιορίστου [για τους παλιούς (βασικός μισθός/2)/24, για τους νέους (σύνολο αποδοχών-κίνητρο απόδοσης-Επιδ. Θέσης –Επιδ. Ειδ. Απασχ.)/48 σε 24 δόσεις

(985,00 /2) /24=20,52 ευρώ

[(2247,56-100,00-130,00-235,00)/2]/24= 37,14 ευρώ

ΜΤΠΥ νεοδιορίστου ( σύνολο αποδοχών –κίνητρο απόδοσης -Επιδ. Θέσης –Επιδ. Ειδ. Απασχ.)/12 σε 12 δόσεις

(2247,56-100,00-130,00-235,00)/12=148,55 ευρώ

(2247,56-100,00-130,00-235,00)/12=148,55 ευρώ

Αρχή

 

 

 

Φορολογία μονίμων εκπαιδευτικών

 

 

Η μηνιαία παρακράτηση φόρου υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών που εκδίδεται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους

Παρακράτηση φόρου 2009      Παρακράτηση φόρου 2008     Παρακράτηση φόρου 2007

 

Υπολογίζεται το καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάθε εκπαιδευτικού αφού αφαιρεθούν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στα διάφορα ταμεία.

Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα πολλαπλασιάζεται Χ 12 μήνες και προστίθονται οι αποδοχές Δώρου Χριστ, επιδ. Αδείας και δώρο Πάσχα.

Για το ποσό που προκύπτει υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος σύμφωνα με τις κλίμακες που αναφέρονται στη συνέχεια. Αφού προσδιοριστεί το ποσό του ετήσιου φόρου, αφαιρείται το 1,5%, και το υπόλοιπο που προκύπτει διαιρείται διά 14 και αποτελεί το φόρο του κάθε μήνα και του Δώρου Χριστουγέννων. Στο επιδ. Αδειας και στο Δώρο Πάσχα παρακρατείται το ½ της υπολογισθείσας δόσης.

 

Τα αναδρομικά φορολογούνται με 20%.

 

 

Για το 2009 το αφορολόγητο ποσό είναι τα 12.000 ευρώ

Για αποδοχές από 12.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ ο φόρος είναι 25%.

Για αποδοχές από 30.000 ευρώ μέχρι 75.000 ευρώ ο φόρος είναι 35%.

Για αποδοχές άνω των 75.000 ευρώ ο φόρος είναι 40%.

 

Το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται  ως εξής :

Κατά 1.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με ένα τέκνο.

Κατά 2.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με δύο τέκνα.

Κατά 10.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με τρία τέκνα.

Για κάθε τέκνο πέραν των τριών το ποσό των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται με 1.000 ευρώ.

 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω εγκυκλίους αναφέρεται ότι «…σημειώνεται ότι για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου λόγω οικογενειακής κατάστασης, καθόσον η αύξηση γίνεται προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του συζύγου. Αντίθετα αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.»

Αρχή

 

  

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ    Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

 

 

Στους αναπληρωτές ισχύει το μισθολόγιο και τα επιδόματα των μονίμων

 

Παρακρατείται :

ΙΚΑ Εργοδότη           : 28,06 % (επί του συνόλου των αποδοχών – το κίνητρο απόδοσης)

ΙΚΑ Ασφαλισμένου  : 16% (επί του συνόλου των αποδοχών – το κίνητρο απόδοσης)

Τα ποσά της κάθε μισθολογικής περιόδου πρέπει να συμπληρώνονται στην ΑΠΔ του ΙΚΑ που υποβάλλεται κάθε τρίμηνο στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ  : www.ika.gr. Οι ημερομηνίες συμπλήρωσης των ΑΠΔ είναι :

 

Το 1ο τρίμηνο Ιαν-Φεβ-Μαρ υποβάλλεται από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου
Το 2ο τρίμηνο Απρ-Μαι-Ιουν υποβάλλεται από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου
Το 3ο τρίμηνο Ιουλ-Αυγ-Σεπ υποβάλλεται από 1 Οκτωβρίου έως 30 Οκτωβρίου
Το 4ο τρίμηνο Οκτ-Νοε-Δεκ υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιανουαρίου

 

 

Επιδόματα αναπληρωτών

 • επίδομα Εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με τον μηνιαίο βασικό μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Στους αναπληρωτές χορηγείται κλάσμα (διάστημα απασχόλησης /240) του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων. Το επίδομα αυτό, καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δηλαδή για 240 ημέρες.
 • επίδομα Εορτών Πάσχα που καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 120 ημέρες.
 • επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1 η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 360 ημέρες. Οι αναπληρωτές λαμβάνουν κλάσμα (/360) του επιδόματος Αδείας.
 • αποζημίωση λόγω μη θεμελιώσεως δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας που καταβάλλεται την 1 η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο με τα 4/5 του μηνιαίου μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 360 ημέρες. Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδοχές εκτός από το κίνητρο απόδοσης και ΔΕΝ έχει κρατήσεις ΙΚΑ .

 

Αρχή

 

 

 

Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

 

Η ωριαία αντιμισθία στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς είναι η εξής:

Α. 10 € από 01/09/2008

Β. 11 € από 01/09/2009

Γ. 12 € από 01/09/2010

Όπως έχει οριστεί από 1/9/2008 με το ΦΕΚ  2349/19-11-2008.

Στα διδακτικά τρίμηνα ισχύει η παλιά αποζημίωση όπως ορίστηκε από το ΙΒ/3505/17-4-1996 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

 

Αρχείο υπολογισμού μισθοδοσίας ωρομισθίου Πατήστε εδώ

 

Λαμβάνουν :

 • μηνιαία αποζημίωση με βάση τις πραγματοποιηθείσες ώρες
 • επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας
 • αποζημίωση διδακτικών τριμήνων
 • αποζημίωση για τη μη λήψη κανονικής αδείας

 

 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται την ωριαία αποζημίωση για τις ημέρες των διακοπών, των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις υπόλοιπες επίσημες αργίες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν λειτουργούν και δεν έχουν οριστεί αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς αυτούς.

Επίσης δεν δικαιούνται ωριαίας αποζημίωσης για τις ημέρες των Τριών Ιεραρχών και της 17ης Νοεμβρίου, 28η  Οκτωβρίου , από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου, Καθαρή Δευτέρα , 25η  Μαρτίου ,από Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου, 1η  Μαΐου , Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

 

Δικαιούνται αποζημίωσης  :

 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται αποχή μαθητών από τα μαθήματά τους
 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες το σχολείο δεν λειτουργεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες το σχολείο δεν λειτουργεί επειδή έχει οριστεί ως εκλογικό κέντρο
 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι κατά τόπους Γενικές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών
 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται εορτές και εκδρομές (π.χ. 27η Οκτωβρίου, 24η Μαρτίου).
 • Εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ώρες διδασκαλίας λόγω αδυναμίας προσέλευσης μαθητών εξαιτίας απεργίας των μεταφορικών μέσων

 

Αρχή