Επιλεγμένη Νομοθεσία Εκτύπωση

 

 

Οργάνωση Εκπαίδευσης

  • Φ.Ε.Κ. 024/τ. Α΄/2002 (οργάνωση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου & των Εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις).
  • Φ.Ε.Κ. 048/τ. Α΄/2006 (Πειθαρχικές Διώξεις Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης)

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ειδική Αγωγή

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2009 09:48