Υπολογισμός Κενών & Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης για το Σχολικό έτος 2009-2010 Εκτύπωση
Ενημερωθείτε από τους πίνακες και για τις τρεις περιοχές Εκπαίδευσης του Νομού.