Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Εκτύπωση

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Άμφισσας, είναι υποστηρικτική δομή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας και παρέχει Συμβουλευτική Στήριξη και Πληροφόρηση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές, γονείς και νέους έως 25 ετών, των σχολείων ευθύνης του.

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Άμφισσας εδρεύει στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου της Νομαρχίας Φωκίδας, Ι. Γιδογιάννου 31 Άμφισσα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για δική τους καλύτερη εξυπηρέτηση, να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του ΚΕ.ΣΥ.Π.:

  • είτε τηλεφωνικά: 22650 72113
  • είτε ηλεκτρονικά: kesyp@dide.fok.sch.gr