ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.