Ασφάλεια σχολικών μεταφορών

Ασφάλεια σχολικών μεταφορών – Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009 Υπουργείο Παιδείας

Εκτέλεση σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία – 211994/04-07-2022 Υπουργείο Μεταφορών

Εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό – 181527/01-06-2023 Υπουργείο Μεταφορών

Ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων – Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 Υπουργείο Παιδείας – Υποδείγματα

Οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων – Φ1/31639/ΓΔ4/28-03-2024 Υπουργείο Παιδείας

Οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων – Φ1/41804/ΓΔ4/19-04-2024 Υπουργείο Παιδείας