(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΚΕΔΑΣΥ,ΣΔΕΥ)

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.