Εσωτερικού- Εξωτερικού

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13.02.2020

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών 

61170/Β1/12-4-2016


Οδηγίες διεκπεραίωσης σχολικών εκδρομών


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα

Προκήρυξη για τουριστικό γραφείο

Ενημέρωση για ημερήσια μετακίνηση

Πρακτικό συλλόγου για ημερήσια μετακίνηση

Ενημέρωση για πολυήμερη μετακίνηση

Πρακτικό συλλόγου για πολυήμερη μετακίνηση

Διαβιβαστικό – δικαιολογητικά  για μετακίνηση στο εξωτερικό

Αίτηση έγκρισης για μετακίνηση στο εξωτερικό