Εφημερίες

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΕΚ 170/τ.Β/06-03-1997

Εγκύκλιος 176151/ΓΔ4/11-11-2019

Εγκύκλιος 143074/ΓΔ4/17-11-2022


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Υ. ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΦΕΚ 5009/τ.Β/27.10.2021

Εγκύκλιος 121046/ΓΔ4/04.10.2022


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΦΕΚ 4183/τ.Β/28.09.2020


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ23 – ΠΕ30 ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΦΕΚ 5262/τ.Β/30.8.2023

ΦΕΚ 6484/τ.Β/15.11.2023