Ασφάλεια – Υγιεινή

Πυροπροστασία

ΦΕΚ 2434/τ.Β’/12-9-2014

ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015


Διαχείριση έκτακτων αναγκών

Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες – Φ.201.011.651.Α1/11-09-2023

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2023-2024, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

  1. Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
  2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας
  3. Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου

Διευκρινίζεται ότι ο «Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών» διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας με την υποχρέωση να ενημερωθεί η Οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε σχολική μονάδα (ΟΑΣΠ) 2023-2024

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών


Πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και εκφοβισμού

Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία – ΦΕΚ 55/Α/10-3-2023

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού – ΦΕΚ 2176/8-4-2024

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού – ΦΕΚ 2177/8-4-2024


Υγεία μαθητών

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) – Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β’/21-5-2014

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου – Φ.7/495/123484 /Γ1/4-10-2010

Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης – Χρήσιμες οδηγίες

Μείωση Μετάδοσης Λοιμώξεων του Αναπνευστικού – 1008/ΓΔ4/05-01-2024Σωστός τρόπος εφαρμογής αλκοολούχου αντισηπτικού

Εγχειρίδιο Ταξιδιωτικής Ιατρικής


Χρήση κινητών τηλεφώνων

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες – Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018


Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων

ΦΕΚ 2135/Β/29−8−2013

ΦΕΚ 2800/Β/4-11-2013


Προστασία προσωπικών δεδομένωνΦΕΚ 137/τ. Α΄/29-8-2019