Ιδιωτική εκπαίδευση

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

ΦΕΚ 3369/Β/28.7.2021


Δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία

Δικαιολογητικά και έντυπα για την ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία


ΕΝΤΥΠΑ

Α. Αίτηση αναγγελίας
Β. Υπεύθυνη δήλωση για αναγγελία

Α. Αίτηση ανανέωσης
Β. Υπεύθυνη δήλωση για ανανέωση


Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

ΦΕΚ 4212/τ.Β/27.12.2016

Κατάργηση αργίας – γιορτή των Τριών Ιεραρχών

ΦΕΚ 633/τ.Β/29.01.2024