Λειτουργία του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας ως κέντρου στήριξης επιμόρφωσης Επιπέδου Β1

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.