ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.