ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.