ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Ε.Λ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.