Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Βοιωτίας

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.