Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 44215/Δ2/25-04-2024 ΑΔΑ: 62Α946ΝΚΠΔ_Μ6Μ εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.