Ενδοσχολικές και Ενδιάμεσες Γραπτές Εξετάσεις των μαθητών ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Εκτύπωση
Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.