Π.ΙΝ.ΕΠ.: Επιμορφωτικά Προγράμματα Διαχείρισης Σχολικών Βιβλιοθηκών με χρήση Τ.Π.Ε. και e-GOV Εκτύπωση

Ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων, που είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν από το Π.ΙΝ.ΕΠ. Στερεάς Ελλάδος στις 16/3/2009 & 6/4/2009, με τίτλους αντίστοιχα:

  1. Διαχείριση Σχολικών Βιβλιοθηκών με χρήση Νέων Τεχνολογιών (πρωινές ώρες) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο).
  2. Εισαγωγή στο e-GOV (τηλεκπαίδευση - απογευματινές ώρες) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο).

Οι ενδιαφερόμενοι ογείλουν να αποστείλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους μαζί με διαβιβαστικό έγγραφο το αργότερο ως τις 9/3/2009 & 27/3/2009 αντίστοιχα, με fax στο 22313-51705. Πληροφορίες - διευκρινήσεις: 22313-51704.